flaga brytyjska   flaga niemiecka  
ikona kalendarza Wtorek 16 lipca 2024 r.      
ikona tekstu łatwego do czytania
ikona tekstu łatwego do czytania
ikona Facebooka
ikona Portalu Obsługi Mieszkańców e-PORTAL
 
Ikona Konin tu płynie energia

   Wizytówka Spółki
Zapraszamy do obejrzenia  filmowej wizytówki PGKiM Sp. z o.o. w Koninie :
   PGKiM Plus Sp. z o.o.
Zapraszamy na stronę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plus Spółki z o.o. :

 
   Godziny pracy w PGKiM Sp. z o.o.
BIUROWIEC "A",   ul. Marii Dąbrowskiej 8
- poniedziałek
8:00 - 16:00
- wtorek, środa, czwartek, piątek
7:00 - 15:00
Przyjmowanie opłat w godzinach otwarcia kasy Spółki
- poniedziałek
8:00 - 15:45
- wtorek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 14:30
ADMINISTRACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Cmentarz Komunalny,  ul. Staromorzysławska 3P
- poniedziałek
7:00 - 17:00
- od wtorku do soboty
7:00 - 15:00
Przyjmowanie opłat :
- poniedziałek
7:00 - 16:30
- od wtorku do piątku
7:00 - 14:30
- sobota
7:00 - 14:00
TARGOWISKO MIEJSKIE,
       ul. 11 Listopada 7a :
- od poniedziałku do soboty
7:00 - 15:00
DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH,    BIUROWIEC "B",   ul. Marii Dąbrowskiej 8
- od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
   Wizytówka Spółki
Zapraszamy do obejrzenia  filmowej wizytówki PGKiM Sp. z o.o. w Koninie :

   PGKiM Plus Sp. z o.o.
Zapraszamy na stronę internetową Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plus Spółki z o.o.

   Statuetka „Złotego Konina” dla PGKiM
Podczas XXV edycji Gali Konińskiego Biznesu zostały wręczone Statuetki „Złotego Konina”.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. otrzymało nagrodę specjalną w kategorii: głosowanie mieszkańców.
Nagrodę w imieniu Spółki odebrał prezes zarządu Michał Zawadzki. Odbierając z rąk Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego statuetkę, prezes powiedział między innymi:
„…To nagroda dla pracowników naszego przedsiębiorstwa. 130 osób, które pracują dla mieszkańców tego miasta każdego dnia. To najważniejsza nagroda, którą spółka otrzymała w ostatnich latach…”

   e-PORTAL
Szanowni Państwo !

     Uprzejmie  informujemy,  że uruchomiliśmy  dla  Państwa Internetowy Portal Obsługi Mieszkańców e-PORTAL, umożliwiający w łatwy sposób sprawdzenie danych o opłatach i stanie salda za lokal mieszkalny lub użytkowy zarządzany przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie bez konieczności osobistego przyjazdu do siedziby Spółki lub kontaktu telefonicznego z naszymi pracownikami.
Więcej informacji zawiera Regulamin e-PORTALu oraz Instrukcja dla użytkowników e-PORTALu .

Warunkiem uzyskania dostępu do e-PORTALu jest rejestracja, które można przeprowadzić na dwa sposoby :
 • zdalnie, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego do którego skrót umieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.pgkim.konin.pl w zakładce e-PORTAL (Uwaga !!! W celu zdalnej aktywacji konta Użytkownika niezbędne jest posiadanie i podanie przez Użytkownika adresu e-mail );
 • poprzez osobiste przybycie do siedziby Zarządcy (Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8) z ważnym dokumentem tożsamości i wypełnienie odpowiednich dokumentów w formie papierowej, który udostępni administrator danego budynku.
Zapraszamy do skorzystania z e-PORTALu.
 
   Ochrona danych osobowych
 
   Cyberbezpieczeństwo
Podstawowe zasady dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie :
 • Pamiętaj o regularnej aktualizacji oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego i programu antywirusowego.
 • Nie podłączaj do komputera zewnętrznych nośników danych niewiadomego pochodzenia, np. znalezionego pendrive’a.
 • Korzystaj wyłącznie z legalnego oprogramowania. Nie instaluj programów otrzymanych mailem lub pozyskanych z nieznanych źródeł.
 • Zachowaj szczególną ostrożność przy pobieraniu plików z internetu. Nie korzystaj z aplikacji bezpośredniej wymiany plików.
 • Sprawdzaj poprawność adresów stron internetowych, przede wszystkim tych, na których konieczne jest podanie danych uwierzytelniających takich jak login i hasło (dotyczy szczególnie bankowości elektronicznej oraz elektronicznego Biura Obsługi Klienta). Przy połączeniach z bankiem zwracaj uwagę czy połączenie to jest szyfrowane (z lewej strony adresu strony banku powinna się pokazać ikona kłódki).
 • Zachowaj szczególną uwagę przy otwieraniu poczty elektronicznej (e-mail) i wiadomości sms. Nigdy nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki które są zawarte w mailach i sms-ach pochodzących z nieznanych, niezaufanych źródeł.
 • Unikaj witryn zawierających pirackie oprogramowanie, pornografię, gry internetowe.
 • Używaj haseł trudnych do odgadnięcia. Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków i zawierać duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie należy stosować tych samych haseł do logowania się w różnych serwisach i usługach. Pamiętaj o regularnej – co 30 dni – zmianie haseł.
 • Nie udostępniaj nikomu swoich danych uwierzytelniających (loginy, hasła), nie przechowuj ich w miejscach ogólnie dostępnych, nie zapisuj ich na dysku komputera.
 • Pamiętaj o wylogowaniu się ze swojego konta po zakończonej pracy z komputerem.
 • Nie wyłączaj wbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa (np. zapory Windows Defender).
 • Nie zezwalaj osobom nieupoważnionym na modyfikację urządzeń lub instalację oprogramowania.
 • Wypełniając zawarte w niektórych witrynach internetowych formularze kontaktowe przeczytaj uważnie, na co się zgadzasz zanim klikniesz „OK”.
 • Zapoznaj się z ewentualnymi komunikatami o alertach bezpieczeństwa pojawiającymi się w przeglądarce internetowej.
 • Nigdy nie wysyłaj za pomocą sieci publicznej niezaszyfrowanych danych wrażliwych, które mogą posłużyć do kradzieży tożsamości (PESEL, nr dow. osobistego itp.)
 • Regularnie twórz kopie danych.