ikona kalendarza Wtorek 16 lipca 2024 r.      

DZIAŁ  ZIELENI

Siedziba administracji :
Konin, ul. Dmowskiego 2
Telefon :
(63) 242-81-83
Kierownik Działu :
Dariusz Urbański
Park im. Fryderyka Chopina w Koninie stanowi najbardziej wartościowy i interesujący kompleks starodrzewu na terenie miasta Konina. Posiada on ponad 160 letnią tradycję. W początkach XIX wieku, w obrębie gruntów należących do miasta nie było żadnych obszarów zadrzewionych. Najbliższy kompleks leśny znajdował się dopiero w Żychlinie. W 1832 roku - z inicjatywy burmistrza miasta Jana Rucińskiego założono 2 małe zagajniki. Jeden tuż przed wsią Stare Miasto, drugi natomiast na tzw. "piaskach za przedmieściem Borzętowem". Obszar ten położony na zachód od zwartej zabudowy miejskiej (która w tym czasie nie sięgała jeszcze nawet obecnej ulicy Jana Kilińskiego) zajmowały piaszczyste wydmy.
zdjęcie z parku
W 1843 roku "....Dotychczasowy zagajnik w okolicy miasta staraniem miejscowych urzędników został na park miejski urządzony, jedynie sposobem szarwarku. Wybudowana została titleana, kilka ławek i znaczna liczba kanapek z darniny. Wysypano kilka ulic spacerowych inną ziemią, a to z powodu, iż całe to miejsce jest bardzo piaszczyste, zalesiono dalsze piaski, które zasypywały ogrody warzywne mieszkańców, stąd też zbawienny los parku dla zatrzymania piasków..."
Park - który potocznie określono mianem "ogrodu spacerowego" założono bez żadnych nakładów ze strony kasy miejskiej, gdyż wszystkie prace wykonali sami mieszkańcy w ramach tzw. szarwarku, czyli obowiązkowych świadczeń rzeczowych. Do 1846 roku powiększono park do powierzchni 16 mórg i 67 prętów kwadratowych (ok. 9,1 ha), a w 1865 roku już 45 mórg (ok. 25,75 ha). Zwiększono różnorodność drzewostanów. Park stał się stałym miejscem popołudniowych i niedzielnych spotkań i spacerów. W 1847 roku ostatecznie zatrudniono stałego ogrodnika miejskiego, który był na etacie miasta i pobierał pensję w wysokości 45 rubli srebrem.
W 1920 roku rozpoczęto planowe tworzenie parku (obszar 6 ha). Zbudowano muszlę koncertową, titleankę modrzewiową. Park utrzymywali ze składek bogaci mieszkańcy miasta. Był on bardzo często zalewany przez wody Warty.
Od 1934 roku rozpoczęto pierwsze planowe nasadzenia - m.innymi różaneczniki, hortensje, barwne klony.
zdjęcie z parku
W latach 1950-51 powiększono powierzchnie parku o dalsze 4 ha. Po usypaniu wału przeciwpowodziowego ustało zalewanie przez Wartę. Po 1960 roku zlokalizowano tu wystawę rolniczą. Rozebrano muszlę koncertową. Na miejsce titleany modrzewiowej wybudowano podkowę taneczną. Rozpoczęto budowę amfiteatru. W 1975 roku zbudowano zwierzyniec. Początki tworzenia Mini Zoo. W 1985 roku zmieniono kształt stawu, wykonano wyspę. W 1999 roku miało miejsce wykonanie Przyrodniczej ścieżki Edukacyjnej. ścieżka ma zaspokajać głównie cele edukacyjne. Ma charakter mniej specjalistyczny, a bardziej ogólny - uniwersalny. Stworzona została przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, czyli głównie zespołach klasowych, kołach zainteresowań, ale również innych grup i indywidualnym spacerowiczu lub turyście. Jej celem edukacyjnym jest uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w okolicach Konina i budzenie szacunku dla przyrody - bardzo szeroko rozumianej. Ma pomagać zrozumieć współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz przyczyny i następstwa niekontrolowanej często ingerencji człowieka w świat przyrody.
Wykaz elementów ścieżki:
  • Plan Parku im. F.Chopina
  • Historia parku,
  • Przyrodnicza mapa regionu - zalesienie, parki, rezerwaty,
  • Plansze nt. świadectwa epoki lodowcowej oraz kultury naszych przodków zamontowane przy kompleksie wielkich głazów narzutowych ustawionych w starosłowiański krąg kamienny,
  • Plansze dotyczące wód w regionie - rzeki, jeziora, przyczyny i mechanizm zarastania jezior,
  • Stacja dotycząca Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" - przekroje geologiczne, powstanie węgla brunatnego, przekrój i elementy kopalni,
  • Stacja dotycząca Kopalni Soli "Kłodawa" - przekroje geologiczne, powstanie soli kamiennej, przekrój i elementy kopalni,
  • Tablica z opisami szkodników drzew,
  • Przykłady budek lęgowych dla ptaków,
  • Kompleks Mini ZOO.
zdjęcie z parku
   Zapraszamy na spacer po naszym parku :
Kliknięcie w prawą lub lewą część zdjęcia spowoduje przejście do następnego/poprzedniego zdjęcia
   Informacje o naszym minizoo :
Początki zwierzyńca w Koninie datuje się na rok 1975, gdy z Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego sprowadzono pierwszego osła. Przed rokiem 1975 r. na terenie parku hodowane były pawie, które swobodnie poruszały się po całej jego powierzchni, a nawet poza nią. W roku 1986 wykonano ogrodzenie metalowe stawu, oczyszczono staw, wpuszczono narybek karpia, wbito w dno pale, które miały przeciwdziałać kłusownictwu. Na ogrodzony teren wpuszczono kaczki krzyżówki, gęsi bernikle, łabędzie i sarnę.
W 1986 roku wykonano również wybieg, w którym do dnia dzisiejszego znajdują się daniele. W roku następnym wykonano metalowe ogrodzenie parku. W roku 1988 zbudowano woljerę dla ptactwa oraz pozostałe wybiegi dla zwierząt.
zdjęcie z minizoo
zdjęcie z minizoo
Większość zwierząt znajdujących się w minizoo pochodzi z Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego, część z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego lub od prywatnych hodowców. W chwili obecnej mieszkańcami konińskiego zwierzyńca są: strusie, daniele, kozy syryjskie, emu, osły, kuce, jelenie sika wietnamskie, jak, konie Przewalskiego, świnki wietnamskie, sarna, koza karłowata, pawie, bażanty łowne, złociste, nepalskie, królewskie, kiściec srebrzysty, indyki, kury jedwabiste, łabędź, kury Brahmaputra, perlice, bocian, gęś garbonosa, gęsi bernikle, papużki faliste, gołębie.

W konińskim zwierzyńcu obejrzeć można alpaki - południowoamerykańskie, piękne zwierzęta z rodziny wielbłądowatych przypominające nieco z wyglądu bardziej nam znane lamy. Ten niezwykle dla nas egzotyczny gatunek jest hodowany w Ekwadorze, Peru, Boliwii i Chile dla wełny i mięsa.
zdjęcie z minizoo
   Zapraszamy do naszego zwierzyńca :
Kliknięcie w prawą lub lewą część zdjęcia spowoduje przejście do następnego/poprzedniego zdjęcia
   Ośrodek Edukacyjny przy Parku Miejskim

PGKiM Sp. z o.o. w Koninie realizuje projekt "Zielona edukacja na terenie parku im. Fryderyka Chopina w Koninie", który jest współfinansowany przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja na niosek Prezydenta Miasta Konina Piotr Korytkowski została decyzją Radnych uzupełniona o prace związane z rewitalizacją alejek oraz montażem pięknych lamp parkowych.

W dniu 14.10.2022 roku oficjalnie zostały oddane do użytkowania ścieżka edukacyjna w parku oraz sala edukacyjna przy ulicy Dmowskiego 2.
zdjęcie Ośrodka Edukacji


   Plan parku :