flaga brytyjska   flaga niemiecka  
ikona kalendarza Wtorek 25 czerwca 2024 r.      
 

OGŁOSZENIA, INFORMACJE, KOMUNIKATY

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8 informuje, że posiada do wynajęcia pawilony handlowe na terenie Targowiska Miejskiego w Koninie przy ulicy 11 Listopada 7a.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (63) 249-12-79  w godz. od 7:00 do 15:00.
Zapraszamy do składania ofert.
KARTY PŁATNICZE
Uwaga Szanowni Klienci !
Informujemy, że w kasie PGKiM Sp. z o.o. w budynku przy ulicy Marii Dąbrowskiej 8 oraz w Biurze Obsługi Klienta przy Cmentarzu Komunalnym w Koninie istnieje możliwość wnoszenia opłat przy pomocy kart płatniczych .

rysunek z kartami płatniczymi różnych firm
OFERTA
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie
O F E R U J E
  • Wykonawstwo i sprzedaż nowych kontenerów typ KP 7, w wersji odkrytej i zabudowanej do wywozu nieczystości stałych, oraz w wersji budowlanej.
  • Remonty kontenerów typ KP 7 - wszystkich wersji.
  • Remonty kontenerów o poj.1100 l. z wymianą kółek włącznie.
Zapewniamy bezpłatną ocenę techniczną i wycenę kosztów naprawy u klienta. Oferujemy bezpłatny transport kontenerów do naprawy i po naprawie na terenie miasta Konina, oraz poza terenem na dogodnych warunkach. Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz możliwość negocjacji cen usługi. Istnieje możliwość wykonania usługi z materiałów powierzonych po dostarczeniu przez zamawiającego.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Karol Wincencjusz tel. (0-63) 242 82 76 wew. 211 w godz. od 800 do 1330 codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zapewniamy wysoką jakość wykonania usługi.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Zarząd Spółki
OFERTA
Uwaga wykonawcy robót budowlanych !
Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin tel. (0-63) 242 82 76, fax. 242 82 24 informuje, że poszukuje wykonawców małych robót remontowych w branżach: budowlanej, instalacyjnych wod-kan, co, cwu i elektrycznych, usług konserwacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w branżach ogólnobudowlanych, konserwacji i remontów dźwigów osobowych oraz instalacji domofonowych.
Zainteresowanych prosimy o złożenie pisemnych ofert współpracy w siedzibie Przedsiębiorstwa ze szczególnym określeniem statusu prawnego oferenta, rodzajem świadczonych usług, doświadczeniem, potencjałem kadrowym i technicznym, telefony kontaktowe itp.
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenia o przetargach na wykonawstwo robót remontowo-budowlanych Przedsiębiorstwo zamieszcza na stronie internetowej www.pgkim.konin.pl w zakładce Przetargi oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.
Zarząd Spółki
KLASTER ENERGII "ZIELONA ENERGIA KONIN"
    Klaster Energii "Zielona Energia - Konin" stworzony został w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.
    Współpraca w ramach Klastra wesprze zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Powodzenie tego projektu niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta Konina i stwarza nowe możliwości rozwoju.

Uczestnicy Klastra:
  1. Miasto Konin
  2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
  3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. w Koninie
  4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
  5. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
  6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie
Czym jest Klaster Energii Zielona Energia - Konin" ?
    W ramach projektu Klastra Energii "Zielona Energia Konin". Synergia kapitałowa i organizacyjna przyspieszy osiągnięcie samowystarczalności energetycznej firm komunalnych świadczących usługi mieszkańcom Konina. Na koszty tych usług w coraz większym stopniu wpływają galopujące ceny energii elektrycznej. Stąd troska Prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego, aby coraz więcej energii produkować z odpadów komunalnych, biogazu, słońca, wód geotermalnych, wodoru. Stabilne koszty energii z odnawialnych źródeł zapobiegną skokowym wzrostom cen usług komunalnych i poprawią jakość życia mieszkańców.
zdjęcie z posiedzenia Klastra Energii Zielona Energia - Konin
    22 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Klastra Energii "Zielona Energia Konin" podczas, którego jednogłośnie przyjęto dwóch nowych uczestników, tj. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie. Klaster został powołany w połowie 2018 roku z inicjatywy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
    Dzięki aktywnemu uczestnictwu spółek miejskich oraz miasta Konina możliwe będzie bilansowanie zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Klaster to tworzenie warunków do rozwoju zeroemisyjnych technologii i wykorzystania naturalnych zielonych zasobów centralnej lokalizacji miasta.
    Podmioty wchodzące w skład Klastra mogą być zarówno producentem energii, jaki odbiorcą, co  w przyszłości zwiększy bezpieczeństwo energetyczne spółek. Główne cele jakie postawili sobie uczestnicy Klastra to między innymi: budowa Ciepłowni Geotermalnej, kolejnych instalacji fotowoltaicznych na terenie PWiK, MZGOK i PGKiM, regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych i produkcja biogazu, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową pompy ciepła i hybrydowego systemu magazynowania energii, przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina, uruchomienie zamkniętego systemu fermentacji i kompostowania odpadów biodegradowalnych, budowa linii średniego napięcia łączących uczestników Klastra. Realizacja tych inwestycji ma prowadzić do  samowystarczalności energetycznej i zaspokojenia potrzeb na energię wszystkich podmiotów w  obrębie Klastra.
zdjęcie z posiedzenia Klastra Energii Zielona Energia - Koninzdjęcie z posiedzenia Klastra Energii Zielona Energia - Konin