ikona kalendarza Wtorek 25 czerwca 2024 r.      
Najważniejsze informacje
o Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koninie w tekście łatwym
do czytania (ETR)


zdjęcie głównego budynku Spółki
Główny budynek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajduje się przy ulicy Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie
W Spółce pracuje ponad 100 pracowników.
Prezesem jest Pan Michał Zawadzki.
Do głównych zadań Spółki należą :

zdjęcie samochodu do wywozu nieczystości
Wywóz śmieci, oczyszczanie ulic i placów

zdjęcie czteropiętrowego budynku mieszkalnego
Zarządzanie budynkami mieszkalnymi
i lokalami użytkowymi

zdjęcie kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym
Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym

zdjęcie skweru z rzeźbą drewnianą
Zarządzanie Parkiem Miejskim, Minizoo,
obsługa miejskich terenów zielonych

Zarządzanie Targowiskiem Miejskim
i Zieleniakiem
Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych :
  • Na parkingu przed biurowcem Spółki jest jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Znajduje się ono blisko wejścia głównego.
  • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
  • Do budynku i wszelkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Kontakt z pracownikami :
Aby załatwić u nas sprawę możesz :
  • Napisać pismo i przesłać je na adres Spółki : ul. Marii Dąbrowskiej 8,  62-500 Konin
  • Przynieść pismo do sekretariatu Spółki (drugie piętro biurowca przy ulicy Marii Dąbrowskiej 8) lub wrzucić je do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych biurowca
  • Przyjść do biurowca przy ulicy Marii Dąbrowskiej 8 i przy pomocy domofonu wewnętrznego przywołać odpowiedniego pracownika
zdjęcie części drzwi wejściowych do głównego budynku Spółki z tabliczką domofonu i otworem skrzynki na korespondencję
  • Napisać e-maila na adres sekretariat@pgkim.konin.pl lub na jeden z adresów podanych na stronie internetowej Spółki www.pgkim.konin.pl
  • Zadzwonić na numer 63 242-82-76 lub na jeden z numerów podanych na stronie internetowej Spółki www.pgkim.konin.pl
  • Napisać i wysłać pismo faksem na numer 63 242-82-24
Od wtorku do piątku kontakt z nami jest możliwy w godzinach od godz.7 do godz.15, w poniedziałki pracujemy od godziny 8 do 16.