ikona kalendarza Sobota 24 lutego 2024 r.      
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

FORMA PRAWNA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000019516.
DANE WSPÓLNIKÓW
Nazwa wspólnika : GMINA MIEJSKA KONIN
Wielkość udziałów :100 %
LOKALIZACJA
kraj :POLSKA
województwo :WIELKOPOLSKIE
powiat : MIASTO KONIN
gmina : MIASTO KONIN
miejscowość :KONIN
ORGANY SPÓŁKI
 1. ZGROMADZENIE  WSPÓLNIKÓW
 2. RADA  NADZORCZA
 3. ZARZĄD  SPÓŁKI
PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
 1. Wywóz odpadów
 2. Administrowanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi
 3. Oczyszczanie ulic i placów
 4. Administracja Cmentarza Komunalnego
 5. Dzierżawa pojemników na odpady
 6. Obsługa targowisk miejskich
 7. Urządzanie i konserwacja terenów zielonych
 8. Oczyszczanie i odśnieżanie chodników
 9. Działalność ekspozycyjna (minizoo)
RADA NADZORCZA
PrzewodniczącaWioletta Cieślak
Zastępca Przewodniczącej Maria Zawilska
Sekretarz Marek Łuczyński
Członek Krzysztof Gubański
Członek Dariusz Urbański
Członek Zbigniew Grabowski
KAPITAŁ SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego :3 000 000 zł
ZARZĄD SPÓŁKI
Prezes ZarząduMichał Zawadzki
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
Nasz NIP :665-000-12-14
NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON
Nasz REGON :310018543