ikona kalendarza Piątek 01 lipca 2022 r.      
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

FORMA PRAWNA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000019516.
PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
 1. Wywóz odpadów
 2. Administrowanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi
 3. Oczyszczanie ulic i placów
 4. Administracja Cmentarza Komunalnego
 5. Dzierżawa pojemników na odpady
 6. Obsługa targowisk miejskich
 7. Urządzanie i konserwacja terenów zielonych
 8. Oczyszczanie i odśnieżanie chodników
 9. Działalność ekspozycyjna (minizoo)
LOKALIZACJA
kraj :POLSKA
województwo :WIELKOPOLSKIE
powiat : MIASTO KONIN
gmina : MIASTO KONIN
miejscowość :KONIN
ORGANY SPÓŁKI
 1. ZGROMADZENIE  WSPÓLNIKÓW
 2. RADA  NADZORCZA
 3. ZARZĄD  SPÓŁKI
DANE WSPÓLNIKÓW
Nazwa wspólnika : GMINA MIEJSKA KONIN
Wielkość udziałów :100 %
RADA NADZORCZA
PrzewodniczącaWioletta Cieślak
Zastępca Przewodniczącej Maria Zawilska
Sekretarz Marek Łuczyński
Członek Krzysztof Gubański
Członek Dariusz Urbański
Członek Andrzej Gręda
ZARZĄD SPÓŁKI
Prezes ZarząduMichał Zawadzki
KAPITAŁ SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego :3 000 000 zł
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
Nasz NIP :665-000-12-14
NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON
Nasz REGON :310018543