bip


 
deklaracja
 

dokument dokument dokument


Dokumenty do pobrania :

dokument  Treść ogłoszenia (573kB)
dokument  SIWZ (443kB)
dokument  Załącznik nr 1 - Formularz oferty (52kB)
dokument  Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (27kB)
dokument  Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia z postępowania (35kB)
dokument  Załącznik nr 4 - Projekt umowy (196kB)
dokument  Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (30kB)
dokument  Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności techn. i zawodowej (36kB)
dokument  Załącznik nr 7 - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (37kB)
dokument  Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (707kB)PROJEKT BUDOWLANY

dokument  Projekt budowlany (159kB)
dokument  Aneks do projektu budowlanego (37kB)
dokument  Aneks do projektu budowlanego (Szkic) (176kB)
dokument  PB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (403kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 1 (2615kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 2 (797kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 3 (436kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 4 (120kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 5 (181kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 6 (2144kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 7 (397kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 8 (118kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 9 (146kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 10 (181kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 11 (154kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 12 (147kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 13 (161kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 14 (144kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 15 (183kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 16 (248kB)
dokument  Projekt budowlany Rysunek 17 (1549kB)

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 08.06.2020r.