bip


 
deklaracja
 

dokument dokument dokument


Dokumenty do pobrania :

dokument  Treść ogłoszenia (569kB)
dokument  SIWZ(562kB)
dokument  Załącznik nr 1 - Formularz oferty (176kB)
dokument  Zał.nr 2 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (28kB)
dokument  Zał.nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia z postępowania (35kB)
dokument  Zał.nr 4 - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (30kB)
dokument  Zał.nr 5 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (40kB)
dokument  Zał.nr 6 - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (38kB)
Dodano 2020-05-19

dokument  SIWZ - aktualizacja (562kB)
dokument  Wyjaśnienie do treści SIWZ (475kB)
dokument  Zał.nr 1 - Formularz oferty (Aktualizacja)(176kB)Dodano 2020-05-20

dokument  Wyjaśnienie do treści SIWZ - część II (417)

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 13.05.2020r.