bip


 
deklaracja
 

dokument dokument dokument


Dokumenty do pobrania :

dokument  Treść ogłoszenia (140kB)
dokument   SIWZ (300kB)
dokument   Formularz oferty (141kB)
dokument  Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (28kB)
dokument  Oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia z postępowania (35kB)
dokument  Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (40kB)
dokument  Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (36kB)
dokument  Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (36kB)Dodano 2020-03-27

dokument  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia(315kB)
dokument  Wyjaśnienie SIWZ - część I (608kB)Dodano 2020-03-31

dokument  Aktualizacja SIWZ (549kB)
dokument  Wyjaśnienie SIWZ - część II (635kB)
dokument  Formularz oferty (aktualizacja) (142kB)Dodano 2020-03-27

DOKUMENTY FINANSOWE
dokument  Sprawozdanie GUS F-01 2019 r.(1680kB)
dokument  Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (9457kB)
dokument  Opinia sprawozdania finansowego za rok 2018 (861kB)
dokument  Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (8733kB)
dokument  Opinia sprawozdania finansowego za rok 2019 (291kB)

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 24.03.2020r.