bip


 
deklaracja
 

dokument dokument dokument


Dokumenty do pobrania :

dokument  Treść ogłoszenia (574kB)
dokument  SIWZ(441kB)
dokument  Załącznik oferty (83kB)
dokument  Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (28kB)
dokument  Oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia z postępowania (35kB)
dokument  Projekt umowy (164kB)
dokument  Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (30kB)
dokument  Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (40kB)
dokument  Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (37kB)


      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 13.05.2020r.