bip


 
deklaracja
 

dokument dokument dokument


Dokumenty do pobrania :

dokument  Treść ogłoszenia (571kB)
dokument  SIWZ(562kB)
dokument  Załącznik oferty (175kB)
dokument  Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (28kB)
dokument  Oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia z postępowania (35kB)
dokument  Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (30kB)
dokument  Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (40kB)
dokument  Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (37kB)


Dokumenty finansowe :

dokument  Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (9457kB)
dokument  Opinia sprawozdania finansowego za rok 2018(861kB)
dokument  Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (8733kB)
dokument  Opinia sprawozdania finansowego za rok 2019 (291kB)
dokument  F-01 2019r. (1680kB)Dodano 2020-05-05

dokument  Wyjaśnienie do SIWZ (691kB)

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 05.05.2020r.