• Z Z N Zakład Zarz±dzania Nieruchomo¶ciami.
  Administracja budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
 • Z U K Zakład Usług Komunalnych.
  Wywóz odpadów
  Oczyszczanie ulic i placów
  Od¶nieżanie chodników
  Pojemniki
 • TargowiskaTargowisko miejskie
  Zieleniak
 • Zarz±dzanie Cmentarzem KomunalnyAdministracja Cmentarza Komunalnym
 • ParkPark miejski
  przy ul. Dmowskiego
 • MinizooOgród zoologiczny w parku miejskim
 •  
 •  
 • B.I.P.Biuletyn Informacji Publicznej
 
Dokumenty do pobrania :

   Tre¶ć ogłoszenia (156kB)
   Specyfikacja przetargowa (178kB)
   Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (53kB)
   Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (119kB)
   Załącznik nr 3.1 - Projekt umowy (152kB)
   Załącznik nr 3.2 - Projekt umowy (152kB)      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Data publ. 16.09.2019r.