logobip


 
logodd
 

 Forma Prawna
 Podstawowy zakres działalności
 Lokalizacja
 Organy Spółki
 Dane wspólników
 Rada Nadzorcza
 Zarząd Spółki
 Kapitał Spółki
 Numer Identyfikacji Podatkowej
 REGON
 Klaster Energii "Zielona Energia Konin"
 Ochrona Danych OsobowychForma prawna :       
 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000019516.Podstawowy zakres działalności :      

 • wywóz odpadów
 • administrowanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi
 • oczyszczanie ulic i placów
 • usługi pogrzebowe i cmentarne
 • dzierżawa pojemników na odpady
 • obsługa targowisk miejskich
 • urządzanie i konserwacja terenów zielonych
 • oczyszczanie i odśnieżanie chodników
 • działalność ekspozycyjna (minizoo)Lokalizacja :      
  Siedziba:
kraj : POLSKA
województwo :    WIELKOPOLSKIE
powiat : M.KONIN
gmina : M.KONIN
miejscowość : KONIN
  Adres : 62-500 Konin,   ul. Marii Dąbrowskiej   8
  Zakład Pogrzebowy : 62-500 Konin,   ul. Staromorzysławska  5
 Targowisko Miejskie : 62-500 Konin,   ul. 11 Listopada  7AOrgany Spółki :      

Organami PGKiM Sp.z o.o. w Koninie są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • 6 - osobowa Rada Nadzorcza
 • 1 - osobowy Zarząd SpółkiDane wspólników :      

Nazwa wspólnika   :      GMINA MIEJSKA KONIN

Wielkość udziałów :      100 %Rada Nadzorcza :      

Jadwiga Czerniejewska                  -    Przewodnicząca
Stanisław Aleksandrowicz
Marek Łuczyński
Wioletta Cieślak
Karol Wincencjusz
Henryk PrzyborowskiZarząd Spółki :      

  Michał Zawadzki - Prezes ZarząduKapitał Spółki :      

Wysokość kapitału zakładowego :     3 000 000 złNumer Identyfikacji Podatkowej :      

Nasz NIP :     665-000-12-14Numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej :      

Nasz REGON : 310018543Klaster Energii "Zielona Energia - Konin

Czym jest Klaster Energii "Zielona Energia - Konin"?

Klaster Energii "Zielona Energia - Konin" stworzony został w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.
Współpraca w ramach Klastra wesprze zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Powodzenie tego projektu niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta Konina i stwarza nowe możliwości rozwoju.

Uczestnicy Klastra:

1. Miasto Konin
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. w Koninie
4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
5. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie

Posiedzenie Rady Klastra Energii "Zielona Energia Konin"

W ramach projektu Klastra Energii "Zielona Energia Konin". Synergia kapitałowa i organizacyjna przyspieszy osiągnięcie samowystarczalności energetycznej firm komunalnych świadczących usługi mieszkańcom Konina. Na koszty tych usług w coraz większym stopniu wpływają galopujące ceny energii elektrycznej. Stąd troska Prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego, aby coraz więcej energii produkować z odpadów komunalnych, biogazu, słońca, wód geotermalnych, wodoru. Stabilne koszty energii z odnawialnych źródeł zapobiegną skokowym wzrostom cen usług komunalnych i poprawią jakość życia mieszkańców.22 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Klastra Energii "Zielona Energia Konin" podczas, którego jednogłośnie przyjęto dwóch nowych uczestników, tj. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie. Klaster został powołany w połowie 2018 roku z inicjatywy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które jest koordynatorem projektu i ma za zadanie integrować potencjały oraz podmioty związane z rynkiem energetycznym, a w szczególności rynkiem Odnawialnych źródeł Energii. Dzięki aktywnemu uczestnictwu spółek miejskich oraz miasta Konina możliwe będzie bilansowanie zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Klaster to tworzenie warunków do rozwoju zeroemisyjnych technologii i wykorzystania naturalnych zielonych zasobów centralnej lokalizacji miasta. Już dziś PWiK Sp. z o.o. ma największą w mieście instalację fotowoltaiczną o mocy 100 kW, co pozwala na obniżanie kosztów działalności przedsiębiorstwa, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i pozytywnie wpływa na środowisko. Podmioty wchodzące w skład Klastra mogą być zarówno producentem energii, jaki odbiorcą, co w przyszłości zwiększy bezpieczeństwo energetyczne spółek. Główne cele jakie postawili sobie uczestnicy Klastra to między innymi: budowa Ciepłowni Geotermalnej, kolejnych instalacji fotowoltaicznych na terenie PWiK, MZGOK i PGKiM, regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych i produkcja biogazu, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową pompy ciepła i hybrydowego systemu magazynowania energii, przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina, uruchomienie zamkniętego systemu fermentacji i kompostowania odpadów biodegradowalnych, budowa linii średniego napięcia łączących uczestników Klastra. Realizacja tych inwestycji ma prowadzić do samowystarczalności energetycznej i zaspokojenia potrzeb na energię wszystkich podmiotów w obrębie Klastra.Ochrona danych osobowych :      

Inspektor Ochrony Danych ( IOD ) - Janusz Graczyk

tel. (63) 242-82-76,
tel. kom. 509-828-044
e-mail: iod@pgkim.konin.pl  Klauzula informacyjna - właściciele i najemcy lokali w budynkach administrowanych przez Spółkę
  Klauzula informacyjna dla klientów ZP, ZUK, ZTM
  Informacja o monitoringu wizyjnym
  Podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Spółce
  Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Obowiązujące akty prawne :

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) - RODO
Sprostowanie nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - SPROSTOWANIE RODO
Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) - UODO
Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730)


      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2020-01-15