» Forma Prawna

» Podstawowy zakres działalności

» Lokalizacja

» Organy Spółki

» Dane wspólników

» Rada Nadzorcza

» Zarząd Spółki

» Kapitał Spółki

» Numer Identyfikacji Podatkowej

» REGON

» Klaster Energii "Zielona Energia Konin"

» Ochrona Danych OsobowychForma Prawna :       
 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000019516.Podstawowy zakres działalności :      

wywóz odpadów
administrowanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi
oczyszczanie ulic i placów
usługi pogrzebowe i cmentarne
dzierżawa pojemników na odpady
obsługa targowisk miejskich
urządzanie i konserwacja terenów zielonych
oczyszczanie i odśnieżanie chodników
działalność ekspozycyjna (minizoo)Lokalizacja :      
  Siedziba:
kraj : POLSKA
województwo :    WIELKOPOLSKIE
powiat : M.KONIN
gmina : M.KONIN
miejscowość : KONIN
  Adres : 62-500 Konin
ul. Marii Dąbrowskiej   8
  Cmentarz Komunalny : 62-500 Konin,
ul. Staromorzysławska  5
 Targowisko Miejskie : 62-500 Konin,
ul. 11 Listopada  7AOrgany Spółki :      

Organami PGKiM Sp.z o.o. w Koninie są:

Zgromadzenie Wspólników
6 - osobowa Rada Nadzorcza
1 - osobowy Zarząd SpółkiDane wspólników :      

Nazwa wspólnika   :      GMINA MIEJSKA KONIN

Wielkość udziałów :      100 %Rada Nadzorcza :      

Wioletta Cieślak- Przewodnicząca
Maria Zawilska - Z-ca Przewodniczącej
Marek Łuczyński - Sekretarz
Krzysztof Gubański - Członek
Dariusz Urbański - Członek
Andrzej Gręda - CzłonekZarząd Spółki :      

  Michał Zawadzki - Prezes ZarząduKapitał Spółki :      

Wysokość kapitału zakładowego :     3 000 000 złNumer Identyfikacji Podatkowej :      

Nasz NIP :     665-000-12-14Numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej :      

Nasz REGON : 310018543Klaster Energii "Zielona Energia - Konin

Czym jest Klaster Energii "Zielona Energia - Konin"?

Klaster Energii "Zielona Energia - Konin" stworzony został w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.
Współpraca w ramach Klastra wesprze zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Powodzenie tego projektu niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta Konina i stwarza nowe możliwości rozwoju.

Uczestnicy Klastra:

1. Miasto Konin
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. w Koninie
4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
5. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie

Posiedzenie Rady Klastra Energii "Zielona Energia Konin"

W ramach projektu Klastra Energii "Zielona Energia Konin". Synergia kapitałowa i organizacyjna przyspieszy osiągnięcie samowystarczalności energetycznej firm komunalnych świadczących usługi mieszkańcom Konina. Na koszty tych usług w coraz większym stopniu wpływają galopujące ceny energii elektrycznej. Stąd troska Prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego, aby coraz więcej energii produkować z odpadów komunalnych, biogazu, słońca, wód geotermalnych, wodoru. Stabilne koszty energii z odnawialnych źródeł zapobiegną skokowym wzrostom cen usług komunalnych i poprawią jakość życia mieszkańców.22 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Klastra Energii "Zielona Energia Konin" podczas, którego jednogłośnie przyjęto dwóch nowych uczestników, tj. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie. Klaster został powołany w połowie 2018 roku z inicjatywy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które jest koordynatorem projektu i ma za zadanie integrować potencjały oraz podmioty związane z rynkiem energetycznym, a w szczególności rynkiem Odnawialnych źródeł Energii. Dzięki aktywnemu uczestnictwu spółek miejskich oraz miasta Konina możliwe będzie bilansowanie zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Klaster to tworzenie warunków do rozwoju zeroemisyjnych technologii i wykorzystania naturalnych zielonych zasobów centralnej lokalizacji miasta. Już dziś PWiK Sp. z o.o. ma największą w mieście instalację fotowoltaiczną o mocy 100 kW, co pozwala na obniżanie kosztów działalności przedsiębiorstwa, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i pozytywnie wpływa na środowisko. Podmioty wchodzące w skład Klastra mogą być zarówno producentem energii, jaki odbiorcą, co w przyszłości zwiększy bezpieczeństwo energetyczne spółek. Główne cele jakie postawili sobie uczestnicy Klastra to między innymi: budowa Ciepłowni Geotermalnej, kolejnych instalacji fotowoltaicznych na terenie PWiK, MZGOK i PGKiM, regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych i produkcja biogazu, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową pompy ciepła i hybrydowego systemu magazynowania energii, przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina, uruchomienie zamkniętego systemu fermentacji i kompostowania odpadów biodegradowalnych, budowa linii średniego napięcia łączących uczestników Klastra. Realizacja tych inwestycji ma prowadzić do samowystarczalności energetycznej i zaspokojenia potrzeb na energię wszystkich podmiotów w obrębie Klastra.Ochrona danych osobowych :      

Inspektor Ochrony Danych ( IOD ) - Janusz Graczyk
tel. (63) 242-82-76,
tel. kom. 509-828-044
e-mail: iod@pgkim.konin.pl

  Klauzula informacyjna - właściciele i najemcy lokali w budynkach administrowanych przez Spółkę
  Klauzula informacyjna dla klientów ZP, ZUK, ZTM
  Informacja o monitoringu wizyjnym
  Podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Spółce
  Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Obowiązujące akty prawne :

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) - RODO
Sprostowanie nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - SPROSTOWANIE RODO
Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) - UODO
Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730)


      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2021-01-07