LpPrzedmiot przetarguTermin
składania
ofert
Treść
ogłoszenia
Wynik
postępowania
1 Przeprowadzenie kontroli i okresowych 5-letnich pomiarów instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach Targowiska Miejskiego przy ul.11 Listopada 7a i Wiaty przy ul. Chopina w Koninie 2020-06-08»  Ogłoszenie
»  Wynik
2 Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego przy ul. Energetyka 1 w Koninie. 2020-07-07»  Ogłoszenie
»  Wynik
3 Sprzątanie i utrzymanie czystości budynku przy ul. Nadrzecznej 9 w Koninie oraz terenów przynależnych 2020-09-28»  Ogłoszenie
»  Wynik

  archiwum»  Archiwum z roku 2019

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2020-10-01