LpPrzedmiot przetarguTermin
składania
ofert
Treść
ogłoszenia
Wynik
postępowania
1 Wymiana wodomierzy manualnych zimnej i ciepłej wody na wodomierze z modułem do odczytu radiowego w budynku mieszkalnym przy ul. Tuwima 3 w Koninie 2020-02-03»  Ogłoszenie »  Wynik
2 Wymiana wodomierzy manualnych zimnej i ciepłej wody na wodomierze z modułem do odczytu radiowego w budynku mieszkalnym przy ul. Tuwima 3 w Koninie 2020-02-17»  Ogłoszenie »  Wynik
3 Termorenowacja części elewacji oficyny zlokalizowanej po lewej stronie budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 43 w Koninie 2020-05-20»  Ogłoszenie »  Wynik
4 Remont obudowy śmietnikowej przy ul. Wyszyńskiego 15 w Koninie 2020-05-25»  Ogłoszenie »  Wynik
5 Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ulicy Armii
Krajowej 10 w Koninie
2020-06-02»  Ogłoszenie »  Wynik
6 Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ulicy Armii
Krajowej 5/7 w Koninie
2020-06-02»  Ogłoszenie »  Wynik
7 Remont chodnika przed budynkiem przy ul. Nadrzecznej 9 w Koninie 2020-06-10»  Ogłoszenie »  Wynik
8 Remont obudowy śmietnikowej przy ul. Wyszyńskiego 15 w Koninie 2020-06-10»  Ogłoszenie »  Wynik
9 Docieplenie i kolorystyka budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kotłowej 2 w Koninie
2020-06-15»  Ogłoszenie »  Wynik
10 Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego
przy ul. Armii Krajowej 10 w Koninie
2020-06-16»  Ogłoszenie »  Wynik
11 Wymiana okienek piwnicznych wraz z kratami stalowymi w budynku
przy ul. Górniczej 5 w Koninie
2020-07-03»  Ogłoszenie »  Wynik
12 Dostawa i montaż zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosmonautów 6 w Koninie 2020-07-03»  Ogłoszenie »  Wynik
13 Zamontowanie siatek stalowych na kominach przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie 2020-07-10»  Ogłoszenie »  Wynik
14 Wymiana okienek piwnicznych wraz z kratami stalowymi w budynku
przy ul. Górniczej 5 w Koninie
2020-07-15»  Ogłoszenie »  Wynik
15 Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sosnowej 5 w Koninie 2020-08-05»  Ogłoszenie
»  Wynik
16 Modernizacja istniejącej instalacji domofonowej na instalację wykonaną
w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 7
w Koninie
2020-08-05»  Ogłoszenie
»  Wynik
17 Modernizacja istniejącej instalacji domofonowej na instalację wykonaną
w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 9
w Koninie
2020-08-05»  Ogłoszenie
»  Wynik
18 Modernizacja istniejącej instalacji domofonowej na instalację wykonaną
w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym przy ul. Zakole 14 w Koninie
2020-08-05»  Ogłoszenie
»  Wynik
19 Adaptacja pomieszczenia w piwnicy na potrzeby monitoringu w budynku mieszkalnym przy ul. Aleje 1 Maja 12 w Koninie 2020-08-18»  Ogłoszenie
»  Wynik
20 Zamontowanie siatek stalowych na kominach przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie 2020-08-18»  Ogłoszenie
»  Wynik
21 Wymiana liczników ciepła w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynku
przy ul. 3 Maja 43 w Koninie
2020-09-17»  Ogłoszenie
»  Wynik
22 Wymiana liczników ciepła w mieszkaniach w budynku przy ul. Kilińskiego 8
w Koninie
2020-09-17»  Ogłoszenie
»  Wynik
23 Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 4 w Koninie w zakresie wykonania nowego tynku gładkiego2020-09-18»  Ogłoszenie
»  Wynik
24 Utwardzenie destruktem nawierzchni drogi wzdłuż budynku
przy ul. Kościuszki 42/44 w Koninie
2020-09-29»  Ogłoszenie
»  Wynik
25 Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Energetyka 1 w Koninie 2020-09-29»  Ogłoszenie
»  Wynik

  archiwum»  Archiwum z roku 2019

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2020-10-01