LpPrzedmiot przetarguTermin
składania
ofert
Treść
ogłoszenia
Wynik
postępowania
1 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj?wykupu fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej2019-03-31»  Ogłoszenie »  Otwarcie
»  Wynik
2 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj?wykupu fabrycznie nowego pojazdu do odbioru odpadów typu śmieciarka 2019-05-08»  Ogłoszenie »  Otwarcie
»  Wynik
3 Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o.
w Koninie
2019-05-21»  Ogłoszenie »  Otwarcie
»  Wynik
4 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj?wykupu fabrycznie nowego pojazdu do odbioru odpadów typu śmieciarka 2019-05-22»  Ogłoszenie »  Otwarcie
»  Wynik

  archiwum»  Archiwum z roku 2019

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2020-10-01