LpPrzedmiot przetarguTermin
składania
ofert
Treść
ogłoszenia
Wynik
postępowania
1 Opracowanie ekspertyzy aktualnego stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Koninie

           Publiczny konkurs ofert prowadzony w imieniu Miasta Konina
2020-02-13»  Zapytanie
»  Załącznik 1
»  Załącznik 2
»  Załącznik 3
»  Wynik
2 Opracowanie opinii technicznej w sprawie podziału lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiosny Ludów 1 w Koninie

           Publiczny konkurs ofert prowadzony w imieniu Miasta Konina
2020-03-18»  Zapytanie
»  Załącznik 1
»  Załącznik 2
»  Wynik
3 Opracowanie opinii technicznej w sprawie podziału lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiosny Ludów 1 w Koninie

           Publiczny konkurs ofert prowadzony w imieniu Miasta Konina
2020-06-03»  Zapytanie
»  Załącznik 1
»  Załącznik 2
»  Wynik

  archiwum»  Archiwum z roku 2019

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2020-10-01