logobip


 
logodd
 LpPrzedmiot przetarguTermin składania
ofert
Treść
ogłoszenia
Wynik postępowania
1 Roboty zduńskie w lokalu mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 2/7 w Koninie 2020-01-24»  Zapytanie
»  Załączniki
»  Przedmiar
»  Wynik
2 Roboty zduńskie w lokalu mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 2/1a w Koninie 2020-01-24»  Zapytanie
»  Załączniki
»  Przedmiar
»  Wynik
3 Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku
przy ul. Przemysłowej 5/46 w Koninie
2020-02-06»  Zapytanie
»  Załączniki
»  Przedmiar
»  Wynik
4 Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. PCK 10 w Koninie

           Publiczny konkurs ofert prowadzony w imieniu Miasta Konina
2020-02-24»  Zapytanie
»  Załącznik 1
»  Załącznik 2
»  Załącznik 3
»  Załącznik 4
»  Wynik
5 Remont drewnianych biegów schodowych w budynku mieszkalnym
przy ul. 3 Maja 41 w Koninie
2020-03-05»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
6 Remont dachu drwalników przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie2020-03-06»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
7 Wymiana wodomierzy w budynkach mieszkalnych przy ul.: (...) oraz wymiana liczników ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul.: (...).2020-03-05»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
8 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolatkę z PCV w lokalach mieszkalnych w zarządzie PGKiM Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8,
62-500 Konin
2020-03-10»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
9 Malowanie korytarza w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 40a w Koninie 2020-03-13»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
10 Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Nadrzecznej 11
w Koninie
2020-03-17»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
11 Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku
przy ul. Kościuszki 42/1 w Koninie
2020-03-19»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
12 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w lokalach mieszkalnych w zarządzie PGKiM Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin - w ilości 17 szt. 2020-04-06»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
13 Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego
przy ul. Kolskiej 25 w Koninie
2020-05-11»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
14 Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
przy ul. Nadrzecznej 15 w Koninie
2020-05-12»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Opis PB
»  Projekt
»  Wynik
15 Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego
przy ul. Kolskiej 23 w Koninie
2020-05-11»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
16 Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego
przy ul. Dąbrowskiego 20 w Koninie
2020-05-15»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
17 Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego
przy ul. Nadrzecznej 15 w Koninie
2020-05-15»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
18 Roboty zduńskie w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolskiej 27/4 w Koninie 2020-05-19»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
19 Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego
przy ul. Dąbrowskiego 20 w Koninie
2020-06-10»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
20 Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego
przy ul. Nadrzecznej 15 w Koninie
2020-06-10»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
21 Wymiana stolarki zewnętrznej w lokalach mieszkalnych w zarządzie PGKiM
Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin - w ilości 17 szt.
2020-06-16»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
22 Montaż instalacji domofonowej w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nadrzecznej 11 w Koninie 2020-06-16»  Zapytanie
»  rzedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
23 Przeniesienie licznika administracyjnego energii elektrycznej na zewnątrz budynku wraz ze sterowaniem, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego i wykonanie uziemienia dodatkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Bema 7 w Koninie 2020-06-26»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
24 Malowanie pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 13 w Koninie 2020-06-26»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
25 Montaż instalacji domofonowej w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nadrzecznej 11 w Koninie. 2020-06-30»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
»  Wynik
26 Budowa komina wentylacji grawitacyjnej w lokalu nr 1 budynku mieszkalnego przy ul. Ślesińskiej 38 w Koninie 2020-06-30»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki
27 Remont pokrycia dachu budynku użytkowego przy ul. 3 Maja 52c w Koninie 2020-07-09»  Zapytanie
»  Przedmiar
»  Załączniki

  archiwum»  Archiwum z roku 2019

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2020-07-03