• Z Z N Zakład Zarządzania Nieruchomościami.
  Administracja budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
 • Z U K Zakład Usług Komunalnych.
  Wywóz odpadów
  Oczyszczanie ulic i placów
  Odśnieżanie chodników
  Pojemniki
 • TargowiskaTargowisko miejskie
  Zieleniak
 • Zakład PogrzebowyUsługi pogrzebowe
 • Cmentarz Komunalny Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym
 • ParkPark miejski
  przy ul. Dmowskiego
 • MinizooOgród zoologiczny w parku miejskim
 •  
 •  
 • B.I.P.Biuletyn Informacji Publicznej
 
     PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
LpPrzedmiot przetarguTermin składania
ofert
Treść ogłoszeniaWynik postępowania
1 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 45,61 m2 w budynku
przy ul. 11 Listopada 35 w Koninie
2018-04-23Ogłoszenie Wynik
2 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 15,49 m2 w budynku
przy ul. Kotłowej 2 w Koninie
2018-04-23Ogłoszenie Wynik
3 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 88,20 m2 w budynku
przy ul. Aleje 1 Maja 15 w Koninie
2018-04-23Ogłoszenie Wynik
4 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 259,30 m2 w budynku
przy ul. Aleje 1 Maja 15 w Koninie
2018-04-23Ogłoszenie Postepowanie unieważniono
     PRZETARGI NA ROBOTY BUDOWLANE
LpPrzedmiot przetarguTermin składania
ofert
Treść ogłoszeniaWynik postępowania
1 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Dmowskiego 1 w Koninie 2018-01-29Ogłoszenie Wynik
2 Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Energetyka 1 w Koninie 2018-05-21Ogłoszenie
3 Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Górniczej 2 w Koninie 2018-05-21Ogłoszenie Wynik
4 Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Górniczej 6 w Koninie 2018-05-21Ogłoszenie
5 Adaptacja schronu na pomieszczenie węzła c.o. w budynku mieszkalnym
przy ul. Aleje 1 Maja 12 w Koninie
2018-05-29Ogłoszenie
6 Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Górniczej 2 w Koninie 2018-05-29Ogłoszenie
7 Adaptacja schronu na pomieszczenie węzła c.o. w budynku mieszkalnym
przy ul. Aleje 1 Maja 14 w Koninie
2018-05-29Ogłoszenie
     PRZETARGI NA WYKONANIE USŁUG
;
LpPrzedmiot przetarguTermin składania
ofert
Treść ogłoszeniaWynik postępowania
1 Opracowanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania do wymogów przeciwpożarowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tuwima 3 w Koninie 2018-01-24Ogłoszenie
Wynik
2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nowej instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją i przełączenie istniejącej instalacji c.o. do nowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Aleje 1 Maja 14 w Koninie2018-04-09OgłoszenieWynik
3 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nowej instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją i przełączenie istniejącej instalacji c.o. do nowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Aleje 1 Maja 12 w Koninie2018-04-09OgłoszenieWynik
4 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nowej instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją i przełączenie istniejącej instalacji c.o. do nowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Energetyka 1 w Koninie2018-04-09OgłoszenieWynik
5 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nowej instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją i przełączenie istniejącej instalacji c.o. do nowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Górniczej 2 w Koninie2018-04-10OgłoszenieWynik
6 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nowej instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją i przełączenie istniejącej instalacji c.o. do nowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Górniczej 6 w Koninie2018-04-20OgłoszenieWynik
7 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nowej instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją i przełączenie istniejącej instalacji c.o. do nowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Górniczej 6 w Koninie2018-05-07Ogłoszenie
Wynik
     PRZETARGI NA DOSTAWY
LpPrzedmiot przetarguTermin składania
ofert
Treść ogłoszeniaWynik postępowania

   Archiwum z roku 2017

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 21.05.2018r.