• Z Z N Zakład Zarządzania Nieruchomościami.
  Administracja budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
 • Z U K Zakład Usług Komunalnych.
  Wywóz odpadów
  Oczyszczanie ulic i placów
  Odśnieżanie chodników
  Pojemniki
 • TargowiskaTargowisko miejskie
  Zieleniak
 • Cmentarz Komunalny Administracja Cmentarza Komunalnego
 • ParkPark miejski
  przy ul. Dmowskiego
 • MinizooOgród zoologiczny w parku miejskim
 •  
 •  
 • B.I.P.Biuletyn Informacji Publicznej
 


     PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
Lp Przedmiot przetargu Termin składania
ofert
Treść
ogłoszenia
Wynik
postępowania
1 Najem dwóch lokali użytkowych o powierzchni 12,00 m2 i 38,18 m2 w budynku przy ul. 11 Listopada 8 w Koninie 2016-03-31 Ogłoszenie Wynik
2 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 34,30 m2 w budynku
przy ul. 11 Listopada 35 w Koninie
2016-03-31 Ogłoszenie Wynik
3 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 120,90 m2 w budynku
przy ul. Aleje 1 Maja 15 w Koninie
2016-03-31 Ogłoszenie Wynik
4 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 86,61 m2 w budynku
przy ul. Aleje 1 Maja 15 w Koninie
2016-03-31 Ogłoszenie Wynik
5 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 44,70 m2 w budynku
przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie
2016-03-31 Ogłoszenie Wynik
6 Najem dwóch lokali użytkowych o powierzchni 12,00 m2 i 17,00 m2 w budynku przy ul. 11 Listopada 9 w Koninie 2016-10-27 Ogłoszenie Wynik
7 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 34,30 m2 w budynku
przy ul. 11 Listopada 35 w Koninie
2016-10-27 Ogłoszenie Wynik
8 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 61,40 m2 w budynku
przy ul. Aleje 1 Maja 15 w Koninie
2016-10-27 Ogłoszenie Wynik
9 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 44,70 m2 w budynku
przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie
2016-10-27 Ogłoszenie Wynik
10 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 200,00 m2
w budynku przy ul. Górniczej 14 w Koninie
2016-12-20 Ogłoszenie Wynik
     PRZETARGI NA ROBOTY BUDOWLANE
Lp Przedmiot przetargu Termin składania
ofert
Treść
ogłoszenia
Wynik
postępowania
1 Budowa toalety przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie 2016-02-19 Ogłoszenie Wynik
2 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 12
w Koninie
2016-02-22 Ogłoszenie Wynik
3 Budowa toalety przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie 2016-03-11 Ogłoszenie Wynik
4 Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła c.o.
w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 6 w Koninie
2016-03-14 Ogłoszenie Wynik
5 Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła c.o.
w budynku mieszkalnym przy ul. Energetyka 4 w Koninie
2016-03-14 Ogłoszenie Wynik
6 Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła c.o.
w budynku mieszkalnym przy ul. Energetyka 6 w Koninie
2016-03-14 Ogłoszenie Wynik
7 Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła c.o.
w budynku mieszkalnym przy ul. Energetyka 2 w Koninie
2016-03-14 Ogłoszenie Wynik
8 Docieplenie filarków międzyokiennych, wymiana parapetów zewnętrznych, malowanie obróbek blacharskich ogniomurów
i czapek kominowych, malowanie elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Tuwima 3 w Koninie
2016-04-14 Ogłoszenie Wynik
9 Remont kominów, docieplenie stropodachu, pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 9 w Koninie
2016-04-26 Ogłoszenie Wynik
10 Malowanie elewacji ściany szczytowej północnej budynku mieszkalnego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 9 w Koninie 2016-04-26 Ogłoszenie Wynik
11 Remont pralni i suszarni w budynku mieszkalnym przy ul. Aleje 1 Maja 8 w Koninie 2016-04-28 Ogłoszenie Wynik
12 Świadczenie usług w zakresie konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw dźwigów osobowych typ ODG.2.19.F
w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 7 w Koninie.
2016-04-28 Ogłoszenie Wynik
13 Docieplenie filarków międzyokiennych, wymiana parapetów zewnętrznych, malowanie obróbek blacharskich ogniomurów
i czapek kominowych, malowanie elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Tuwima 3 w Koninie
2016-05-11 Ogłoszenie Wynik
14 Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku oraz wymiana tablic podlicznikowych przynależnych do właścicieli, linii zasilających lokale zakończonych zabezpieczeniami zalicznikowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 7 w Koninie 2016-05-30 Ogłoszenie Wynik
15 Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej, wymiana tablic i szafek licznikowych oraz instalacji linii zasilających lokale mieszkalne zakończonej zabezpieczeniem zalicznikowym, wymiana tablic głównych i administracyjnych, wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej
dla potrzeb administracyjnych na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych części wspólnych w budynku mieszkalnym
przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie
2016-05-30 Ogłoszenie Wynik
16 Wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zamontowanie wodomierza c.w.u. w każdym lokalu mieszkalnym, przełączenie instalacji centralnego ogrzewania do nowo wybudowanego węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Energetyka 2 w Koninie. 2016-06-02 Ogłoszenie Wynik
17 Wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zamontowanie wodomierza c.w.u. w każdym lokalu mieszkalnym i użytkowym, przełączenie instalacji centralnego ogrzewania do nowo wybudowanego węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 6 w Koninie. 2016-06-02 Ogłoszenie Wynik
18 Wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zamontowanie wodomierza c.w.u. w każdym lokalu mieszkalnym, przełączenie instalacji centralnego ogrzewania do nowo wybudowanego węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Energetyka 6 w Koninie. 2016-06-03 Ogłoszenie Wynik
19 Wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zamontowanie wodomierza c.w.u. w każdym lokalu mieszkalnym, przełączenie instalacji centralnego ogrzewania do nowo wybudowanego węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Energetyka 4 w Koninie. 2016-06-03 Ogłoszenie Wynik
20 Docieplenie filarków międzyokiennych, wymiana parapetów zewnętrznych, malowanie obróbek blacharskich ogniomurów
i czapek kominowych, malowanie elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Tuwima 3 w Koninie
2016-06-06 Ogłoszenie Wynik
21 Malowanie elewacji ściany szczytowej północnej budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie 2016-06-06 Ogłoszenie Wynik
22 Remont pralni i suszarni w I kl. schodowej w budynku mieszkalnym
przy ul. Sybiraków 4 w Koninie
2016-06-16 Ogłoszenie Wynik
23 Malowanie elewacji ściany wschodniej budynku
przy ul. Świętojańskiej 18 w Koninie
2016-07-08 Ogłoszenie Wynik
24 Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym
przy ul. Kościuszki 42/44 w Koninie
2016-07-08 Ogłoszenie Wynik
25 Wykonanie remontu instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, remont tablic z zabezpieczeniami przedlicznikowymi oraz tablic administracyjnych.
Malowanie klatek schodowych , wymiana drzwi do piwnic i strychów w budynku mieszkalnym przy ul. Górniczej 1 w Koninie.
2016-07-20 Ogłoszenie Wynik
26 Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe suchobieżne w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 6 w Koninie. 2016-09-01 Ogłoszenie Wynik
27 Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami we wjeździe na posesję budynku przy ul. 3 Maja 43 w Koninie. 2016-09-15 Ogłoszenie Wynik
28 Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe suchobieżne w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 6 w Koninie. 2016-09-15 Ogłoszenie Wynik
29 Malowanie korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym
przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie
2016-09-21 Ogłoszenie Wynik
30 Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe suchobieżne w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 6 w Koninie. 2016-09-29 Ogłoszenie Wynik
31 Remont pomieszczenia suszarni w I i VIII klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 15 w Koninie. 2016-09-29 Ogłoszenie Wynik
32 Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym
przy ul. Górniczej 1 w Koninie.
2016-10-13 Ogłoszenie Wynik
33 Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej
na terenie posesji przy ul. 3 Maja 43 w Koninie.
2016-11-18 Ogłoszenie Wynik
     PRZETARGI NA WYKONANIE USŁUG
Lp Przedmiot przetargu Termin składania
ofert
Treść
ogłoszenia
Wynik
postępowania
1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 5/7 w Koninie 2016-04-21 Ogłoszenie Wynik
2 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu instalacji elektrycznej części wspólnej budynku przy ul. Sybiraków 2 w Koninie 2016-07-22 Ogłoszenie Wynik
3 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu instalacji elektrycznej części wspólnej budynku przy ul. Sybiraków 2 w Koninie 2016-09-08 Ogłoszenie Wynik
4 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 21 w Koninie 2016-09-08 Ogłoszenie Wynik
5 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 2 w Koninie 2016-09-30 Ogłoszenie Wynik
6 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 21 w Koninie 2016-10-13 Ogłoszenie Wynik
7 Sprzątanie i utrzymanie czystości budynków komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie 2016-10-18 Ogłoszenie Otwarcie ofert
Wynik
8 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie posesji przy ul. 3 Maja 43 w Koninie 2016-10-20 Ogłoszenie Wynik
9 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2016-11-23 Ogłoszenie Otwarcie ofert
Wynik
10 Ochrona obiektów i mienia PGKiM Sp. z o.o. w Koninie 2016-11-30 Ogłoszenie Otwarcie ofert
Unieważnienie
Wynik
11 Konserwacja budynków i lokali komunalnych zarządzanych
przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2016-12-15 Ogłoszenie Otwarcie ofert
Wynik
12 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont
budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 21 w Koninie
2016-12-19 Ogłoszenie Wynik
     PRZETARGI NA DOSTAWY
Lp Przedmiot przetargu Termin składania
ofert
Treść
ogłoszenia
Wynik
postępowania
1 Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw
PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
2016-06-02 Ogłoszenie Wynik
      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 02.01.2017r.