• Z Z N Zakład Zarządzania Nieruchomościami.
  Administracja budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
 • Z U K Zakład Usług Komunalnych.
  Wywóz odpadów
  Oczyszczanie ulic i placów
  Odśnieżanie chodników
  Pojemniki
 • TargowiskaTargowisko miejskie
  Zieleniak
 • Zakład PogrzebowyUsługi pogrzebowe
 • Cmentarz Komunalny Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym
 • ParkPark miejski
  przy ul. Dmowskiego
 • MinizooOgród zoologiczny w parku miejskim
 •  
 •  
 • B.I.P.Biuletyn Informacji Publicznej
 
     PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
Lp Przedmiot przetargu Termin składania
ofert
Treść ogłoszenia Wynik postępowania
1 Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na terenie m. Konina przy ul. Wodnej 39 o pow. użytk. - część sklepowa/handlowa/ - 12,63 m2, część zaplecza - 47,77 m2.
2012-01-19 Ogłoszenie Wynik
2 Dzierżawa straganu handlowego na targowisku "Zieleniak" w Koninie przy ul. Chopina. 2012-01-27 Ogłoszenie Wynik
3 Najem lokali użytkowych (....) ul. 11 Listopada 7a - Targowisko Miejskie (...) 2012-01-27 Ogłoszenie Wynik
4 Najem lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie m. Konina:
ul. Dworcowa 6 (pow.użytk. 137,21 m2), ul. Wodna 39 (pow.użytk. 12,60 m2).
2012-02-24 Ogłoszenie Wynik
5 Najem lokali użytkowych (....) ul. 11 Listopada 7a - Targowisko Miejskie (...) 2012-02-24 Ogłoszenie Wynik
6 Najem lokali użytkowych (....) ul. 11 Listopada 7a - Targowisko Miejskie (...) 2012-03-30 Ogłoszenie Wynik
7 Najem lokali użytkowych (....) ul. 11 Listopada 7a - Targowisko Miejskie (...) 2012-04-27 Ogłoszenie Wynik
8 Najem lokalu użytkowego w Koninie w piwnicy budynku przy ul. Kotłowej 2. 2012-05-18 Ogłoszenie Wynik
9 Najem lokali użytkowych (....) ul. 11 Listopada 7a - Targowisko Miejskie (...) 2012-05-30 Ogłoszenie Wynik
10 Najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dworcowej 6 w Koninie. 2012-06-06 Ogłoszenie Wynik
11 Najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dworcowej 6 w Koninie. 2012-06-26 Ogłoszenie Wynik
12 Najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 35 (piwnica) w Koninie. 2012-06-26 Ogłoszenie Wynik
13 Najem lokali użytkowych (....) ul. 11 Listopada 7a - Targowisko Miejskie (...) 2012-06-29 Ogłoszenie Wynik
14 Najem lokali użytkowych (....) ul. 11 Listopada 7a - Targowisko Miejskie (...) 2012-07-30 Ogłoszenie Wynik
15 Najem lokali użytkowych (....) ul. 11 Listopada 7a - Targowisko Miejskie (...) 2012-08-31 Ogłoszenie Wynik
16 Najem lokali użytkowych (....) ul. 11 Listopada 7a - Targowisko Miejskie (...) 2012-09-28 Ogłoszenie Wynik
17 Najem lokali użytkowych (....) ul. 11 Listopada 7a - Targowisko Miejskie (...) 2012-10-30 Ogłoszenie Wynik
18 Najem lokalu użytkowego na terenie m. Konina w budynku przy ul. Aleje 1 Maja 15 2012-11-15 Ogłoszenie Wynik
19 Najem lokalu użytkowego na terenie m. Konina w budynku przy ul. Wodnej 39 2012-11-15 Ogłoszenie Wynik
20 Najem lokali użytkowych (....) ul. 11 Listopada 7a - Targowisko Miejskie (...) 2012-11-29 Ogłoszenie Wynik
21 Najem lokali użytkowych na terenie miasta Konina 2012-12-20 Ogłoszenie Wynik
22 Najem lokali użytkowych (....) ul. 11 Listopada 7a - Targowisko Miejskie (...) 2012-12-28 Ogłoszenie Wynik
     PRZETARGI NA ROBOTY BUDOWLANE
Lp Przedmiot przetargu Termin składania
ofert
Treść ogłoszenia Wynik postępowania
1 Dostawa i montaż kabiny, remont zespołu napędowego dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Tuwima 3 w Koninie. 2012-01-05
Ogłoszenie
Wynik
2 Remont klatki schodowej po pożarze w budynku mieszkalnym przy ul. Górniczej 6 w Koninie. 2012-02-09
Ogłoszenie
Wynik
3 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Koninie przy ul. Kard. S Wyszyńskiego 7 2012-03-05
Ogłoszenie
Wynik
4 Przystosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego przy ul. Przemysłowej 5 w Koninie - etap II 2012-04-27
Ogłoszenie
Wynik
5 Remont drzwi kabinowych /po dewastacji/ dźwigu osobowego kl.sch.I w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 7 w Koninie. 2012-04-17
Ogłoszenie
Wynik
6 Remont pomieszczeń maszynowni dźwigów w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 7 w Koninie. 2012-04-25
Ogłoszenie
Wynik
7 Utwardzenie placu manewrowego przy ul. 11 Listopada w Koninie. 2012-05-11
Ogłoszenie
Wynik
8 Wymiana drzwi zewnętrznych oraz wykonanie nowych podestów przed drzwiami wejściowymi do budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 42/44 w Koninie. 2012-05-18
Ogłoszenie
Wynik
9 Wymiana okien piwnicznych i uzupełnienie brakujących krat, zamontowanie skrzynek na ulotki reklamowe w budynku mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 18 w Koninie. 2012-05-18
Ogłoszenie
Wynik
10 Obudowa kanałów wentylacyjnych ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Sosnowej 5 w Koninie. 2012-05-22
Ogłoszenie
Wynik
10 Obudowa kanałów wentylacyjnych ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Sosnowej 5 w Koninie. 2012-05-22
Ogłoszenie
Wynik
11 Termomodernizacja ścian budynku mieszkalnego przy ul.3 Maja 52 w Koninie. 2012-06-06
Ogłoszenie
Wynik
12 Termomodernizacja ściany wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego i remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Broniewskiego 2 w Koninie. 2012-06-06
Ogłoszenie
Wynik
13 Wymiana wodomierzy w budynku przy ul. Sadowej 9 w Koninie. 2012-06-04
Ogłoszenie
Wynik
14 Wymiana wodomierzy w budynku przy ul. Wyszyńskiego 9 w Koninie. 2012-06-04
Ogłoszenie
Wynik
15 Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Matejki 1 w Koninie. 2012-06-19
Ogłoszenie
Wynik
16 Remont wiatrołapów, wymiana drzwi i remont podestów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Sadowej 9 w Koninie. 2012-06-19
Ogłoszenie
Wynik
17 Termomodernizacja ścian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie ul. Nadrzeczna 9. 2012-07-05
Ogłoszenie
Wynik
18 Wykonanie tynku elewacji zachodniej budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 1/3 w Koninie. 2012-07-19
Ogłoszenie
Wynik
19 Wykonanie tynków elewacji północnej i zachodniej budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 13 w Koninie. 2012-07-19
Ogłoszenie
Wynik
20 Remont instalacji elektrycznej oświetleniowej dla potrzeb administracyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 8 w Koninie. 2012-07-12
Ogłoszenie
Wynik
21 Modernizacja oświetlenia elektrycznego dla potrzeb administracyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 7 w Koninie. 2012-07-12
Ogłoszenie
Wynik
22 Remont oświetlenia elektrycznego administracyjnego przy wejściach do budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 43 w Koninie. 2012-07-12
Ogłoszenie
Wynik
23 Docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej metodą wdmuchiwania oraz wykonanie wentylacji piwnic i montaż siatek na kominach budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 6 w Koninie. 2012-07-20
Ogłoszenie
Wynik
24 Przystosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 5 w Koninie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego - etap II - instalacja oświetlenia awaryjnego i przewody wentylacyjne. 2012-08-31
Ogłoszenie
Wynik
25 Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w Koninie. 2012-09-04
Ogłoszenie
Wynik
26 Przystosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 5 w Koninie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego - etap II - instalacja oświetlenia awaryjnego i przewody wentylacyjne. 2012-09-18
Ogłoszenie
Wynik
27 Remont nawierzchni chodnika i opaski przy budynku mieszkalnym ul. Zakole 14 w Koninie. 2012-10-12
Ogłoszenie
Wynik
     PRZETARGI NA WYKONANIE USŁUG
Lp Przedmiot przetargu Termin składania
ofert
Treść ogłoszenia Wynik postępowania
1 Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Wlkp. 4 w Koninie. 2012-05-22
Ogłoszenie
Wynik
2 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na obudowę kanałów wentylacyjnych ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 15 w Koninie. 2012-09-11
Ogłoszenie
Wynik
3 Opracowanie projektu technicznego odwodnienia terenu posesji przy ul. 3 Maja 43 w Koninie. 2012-10-17
Ogłoszenie
Wynik
4 Sprzątanie i utrzymanie czystości budynków i lokali komunalnych w Koninie. 2012-11-06
Ogłoszenie
Wynik
5 Ochrona targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada 7a w Koninie. 2012-11-13
Ogłoszenie
Wynik
6 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2012-11-30
Ogłoszenie
Wynik
7 Konserwacja budynków i lokali komunalnych w Koninie. 2012-12-14
Ogłoszenie
Wynik
     PRZETARGI NA DOSTAWY
Lp Przedmiot przetargu Termin składania
ofert
Treść ogłoszenia Wynik postępowania
1 Dostawa oleju napędowego. 2012-05-25
Ogłoszenie
Wynik


   Archiwum z roku 2011    Archiwum z roku 2013


      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 03.01.2013r.