logobip


 
logodd
 
      GODZINY PRACY W PGKiM SP. Z O.O.UWAGA SZANOWNI KLIENCI !

Informujemy, że z dniem 01.01.2013r. wprowadzone zostają nowe godziny pracy pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych PGKiM Sp. z o.o. :

BIUROWIEC "A", ul. M. Dąbrowskiej 8 :
   - poniedziałek godz. 700 - 1600
   - wtorek, środa, czwartek godz. 700 - 1500
   - piątek godz. 800 - 1500
Przyjmowanie opłat w godzinach otwarcia kasy Spółki :
   - poniedziałek godz. 800 - 1600
   - wtorek, środa, czwartek godz. 730 - 1430
   - piątek godz. 800 - 1400
Przerwa godz. 1000 - 1020

UWAGA !!!
W każdą środę nie będą udzielane informacje w sprawach dotyczących stanu rozliczeń i zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokali ("Czynsze").
  
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH,   BIUROWIEC "B",   ul. M. Dąbrowskiej 8 :  
   - od poniedziałku do piątku godz. 700 - 1500
  
TARGOWISKO MIEJSKIE, ul. 11 Listopada 7a :  
   - od poniedziałku do soboty godz. 700 - 1500
  
ADMINISTRACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
Cmentarz Komunalny, ul. Staromorzysławska 5 :  
   - poniedziałek godz. 700 - 1700
   - od wtorku do soboty godz. 700 - 15 00
Przyjmowanie opłat :  
   - poniedziałek godz. 700 - 1630
   - od wtorku do piątku godz. 700 - 1430
   - sobota godz. 700 - 1400
      WOLNE MIEJSCA PRACY
      LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIAPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością 62-500 Konin ul.M.Dąbrowskiej 8 informuje, że posiada do wynajęcia pawilony handlowe na terenie Targowiska Miejskiego w Koninie przy ul. 11 Listopada 7a .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (63) 249-12-79 w godz. od 7:00 do 15:00.

Zapraszamy do składania ofert.      PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMIUwaga Szanowni Klienci !

Informujemy, że w kasie PGKiM Sp. z o.o. w budynku przy ulicy M.Dąbrowskiej 8 oraz w Biurze Obsługi Klienta przy Cmentarzu Komunalnym w Koninie istnieje możliwość wnoszenia opłat przy pomocy kart płatniczych.

      UWAGA ! WŁAŚCICIELE, ZARZĄDCY I ADMINISTRATORZY BUDYNKÓW !         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

O F E R U J E

  1. Wykonawstwo i sprzedaż nowych kontenerów typ KP 7, w wersji odkrytej i zabudowanej do wywozu nieczystości stałych, oraz w wersji budowlanej.
  2. Remonty kontenerów typ KP 7 - wszystkich wersji.
  3. Remonty kontenerów o poj.1100 l. z wymianą kółek włącznie.
Zapewniamy bezpłatną ocenę techniczną i wycenę kosztów naprawy u klienta. Oferujemy bezpłatny transport kontenerów do naprawy i po naprawie na terenie miasta Konina, oraz poza terenem na dogodnych warunkach. Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz możliwość negocjacji cen usługi. Istnieje możliwość wykonania usługi z materiałów powierzonych po dostarczeniu przez zamawiającego.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Janusz Sieczkarek tel. (0-63) 242 82 76 wew. 211 w godz. od 8.00 do 13.30 codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zapewniamy wysoką jakość wykonania usługi.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

          Zarząd Spółki      UWAGA ! WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH !         OFERTA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.M.Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin tel. (0-63) 242 82 76, fax. 242 82 24 informuje, że poszukuje wykonawców małych robót remontowych w branżach: budowlanej, instalacyjnych wod-kan, co, cwu i elektrycznych, usług konserwacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w branżach ogólnobudowlanych, konserwacji i remontów dźwigów osobowych oraz instalacji domofonowych.
Zainteresowanych prosimy o złożenie pisemnych ofert współpracy w siedzibie Przedsiębiorstwa ze szczególnym określeniem statusu prawnego oferenta, rodzajem świadczonych usług, doświadczeniem, potencjałem kadrowym i technicznym, telefony kontaktowe itp.
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenia o przetargach na wykonawstwo robót remontowo-budowlanych Przedsiębiorstwo zamieszcza na stronie internetowej www.pgkim.konin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

          Zarząd Spółki      GŁOSOWANIE NA KONIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI         Do końca marca możemy składać wnioski do KBO 2021 !

Mieszkańcy Konina, zgodnie z Regulaminem KBO, mogą składać swoje projekty do 31 marca 2020 roku do godziny 15:30.
Wnioski można składać osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 - Biuro Obsługi Interesanta w godzinach od 7:30 do 15:30. Dotyczy to również wniosków doręczonych za pośrednictwem operatora pocztowego. Wniosek jest dostępny na stronie www.konin.pl oraz www.kbo.konin.pl . Wniosek w formie dokumentu elektronicznego złożony przez portal e-Usług Urzędu Miejskiego w Koninie dostępny jest pod adresem https://eportal.kosit.konin.eu/Katalog_e_uslug w zakładce "partycypacja społeczna".

Zapraszamy do składania wniosków !


      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 06.03.2020r.