GODZINY PRACY W PGKiM SP. Z O.O.
UWAGA SZANOWNI KLIENCI !

Informujemy, że w poszczególnych komórkach organizacyjnych naszej Spółki obowiązują następujące godziny pracy pracowników :

BIUROWIEC "A", ul. M. Dąbrowskiej 8 :
   - poniedziałek godz. 800 - 1600
   - wtorek, środa, czwartek, piątek godz. 700 - 1500
Przyjmowanie opłat w godzinach otwarcia kasy Spółki :
   - poniedziałek godz. 800 - 1545
   - wtorek, środa, czwartek, piątek godz. 730 - 1430
  
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH,  BIUROWIEC "B",  ul. M. Dąbrowskiej 8 :  
   - od poniedziałku do piątku godz. 700 - 1500
  
TARGOWISKO MIEJSKIE, ul. 11 Listopada 7a :
   - od poniedziałku do soboty godz. 700 - 1500
  
ADMINISTRACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
Cmentarz Komunalny, ul. Staromorzysławska 5 :  
   - poniedziałek godz. 700 - 1700
   - od wtorku do soboty godz. 700 - 15 00
Przyjmowanie opłat :  
   - poniedziałek godz. 700 - 1630
   - od wtorku do piątku godz. 700 - 1430
   - sobota godz. 700 - 1400
      WOLNE MIEJSCA PRACY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

poszukuje kandydata na stanowisko :

Inspektor ds. ogólnobudowlanych

Miejsce pracy : Konin

Główne obowiązki inspektora ds. budowlanych :

nadzór i kontrola stanu technicznego budynków i budowli,
ustalanie zakresów i wyceny robót remontowych branży ogólnobudowlanej,
kontrola wykonywanych prac świadczonych przez firmy zewnętrzne w zakresie remontów i konserwacji branży ogólnobudowlanej,
nadzór nad wykonywanymi robotami świadczonymi przez firmy zewnętrzne w zakresie remontów i konserwacji branży ogólnobudowlanej,
ustalanie warunków technicznych wykonania robót,
rozliczanie i analiza kosztów robót,
sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań na potrzeby Zarządu Spółki, właścicieli wspólnot mieszkaniowych oraz Urzędu Miejskiego w Koninie,
uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
uczestniczenie w komisjach, spotkaniach i naradach dotyczących zadań realizowanych przez pion,
kontrola i wystawianie faktur.
bieżąca korespondencja.

Wymagania związane ze stanowiskiem :

posiadanie obywatelstwa polskiego,
wykształcenie min. średnie o profilu budownictwo lądowe,
doświadczenia zgodne z wyuczonym zawodem - min. 2 letni staż pracy,
biegła znajomość pracy na komputerze,
dobra znajomości pakietu MS Office,
umiejętność kosztorysowania,
dobra organizacja pracy własnej oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność, odporność na stres,
zdolność analitycznego myślenia,
dyspozycyjność,
znajomość obowiązującego prawa w zakresie: Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawy Prawo budowlane. Rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw.
dodatkowym atutem będzie :
- doświadczenie przy remontach i eksploatacji budynków mieszkalnych,
- posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

Warunki pracy :

miejsce wykonywania pracy na piętrze budynku - bez windy oraz nieruchomości na terenie Miasta Konina,
praca z monitorem ekranowym,
obsługa urządzeń biurowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
tel. 063 242 82 76
lub mailowo na adres: sekretariat@pgkim.konin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji.
      LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 62-500 Konin ul.M.Dąbrowskiej 8 informuje, że posiada do wynajęcia pawilony handlowe na terenie Targowiska Miejskiego w Koninie przy ul. 11 Listopada 7a.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (63) 249-12-79 w godz. od 7:00 do 15:00.

Zapraszamy do składania ofert.      PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMI


Uwaga Szanowni Klienci !

Informujemy, że w kasie PGKiM Sp. z o.o. w budynku przy ulicy M.Dąbrowskiej 8 oraz w Biurze Obsługi Klienta przy Cmentarzu Komunalnym w Koninie istnieje możliwość wnoszenia opłat przy pomocy kart płatniczych.

     UWAGA ! WŁAŚCICIELE, ZARZĄDCY I ADMINISTRATORZY BUDYNKÓW !


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

O F E R U J E

  1. Wykonawstwo i sprzedaż nowych kontenerów typ KP 7, w wersji odkrytej i zabudowanej do wywozu nieczystości stałych, oraz w wersji budowlanej.
  2. Remonty kontenerów typ KP 7 - wszystkich wersji.
  3. Remonty kontenerów o poj.1100 l. z wymianą kółek włącznie.
Zapewniamy bezpłatną ocenę techniczną i wycenę kosztów naprawy u klienta. Oferujemy bezpłatny transport kontenerów do naprawy i po naprawie na terenie miasta Konina, oraz poza terenem na dogodnych warunkach. Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz możliwość negocjacji cen usługi. Istnieje możliwość wykonania usługi z materiałów powierzonych po dostarczeniu przez zamawiającego.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Karol Wincencjusz tel. (0-63) 242 82 76 wew. 211 w godz. od 8.00 do 13.30 codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zapewniamy wysoką jakość wykonania usługi.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

          Zarząd Spółki     UWAGA ! WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH !


OFERTA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.M.Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin tel. (0-63) 242 82 76, fax. 242 82 24 informuje, że poszukuje wykonawców małych robót remontowych w branżach: budowlanej, instalacyjnych wod-kan, co, cwu i elektrycznych, usług konserwacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w branżach ogólnobudowlanych, konserwacji i remontów dźwigów osobowych oraz instalacji domofonowych.
Zainteresowanych prosimy o złożenie pisemnych ofert współpracy w siedzibie Przedsiębiorstwa ze szczególnym określeniem statusu prawnego oferenta, rodzajem świadczonych usług, doświadczeniem, potencjałem kadrowym i technicznym, telefony kontaktowe itp.
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenia o przetargach na wykonawstwo robót remontowo-budowlanych Przedsiębiorstwo zamieszcza na stronie internetowej www.pgkim.konin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

          Zarząd Spółki      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2021-03-25