ikona kalendarza
Czwartek 20 stycznia 2022 r.      

   Informacja dotycząca COVID 19
W związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń na COVID-19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powzięło działania prewencyjne w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia.
W tym celu Zarząd Spółki podjął decyzję o ograniczeniu obsługi od dnia 02.11.2020 r. do odwołania. Nie będzie możliwości załatwiania spraw, które można było dotychczas załatwiać poprzez wizytę w biurowcu Spółki.
Jednocześnie prosimy o ograniczenie wpłat gotówkowych do kasy Spółki.

Prosimy o kontakt telefoniczny, drogą e-mailową oraz poprzez e-PORTAL.

Dokumenty można również pozostawiać w skrzynce nadawczej, która jest zainstalowana w drzwiach wejściowych biurowca. Płatności można uiszczać przelewem, a także w placówkach bankowych i pocztowych.

Numery telefonów do poszczególnych działów Spółki oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii są zamieszczone na stronie internetowej: www.pgkim.konin.pl.
Do rozwiązania spraw pilnych będziemy podchodzili indywidualnie.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.


   Najważniejsze telefony i adresy e-mail